Een internationale speler op de food-markt met een heldere missie, visie en een sterke bedrijfscultuur, groeide snel. In korte tijd vermenigvuldigde het aantal medewerkers zich meerdere malen. Daar waar warmte en hartelijkheid een van de kernwaardes was, ontstond door de snelle toename van het aantal medewerkers een afstand tussen medewerkers en de organisatie. Omdat deze internationale organisatie ook zeer daadkrachtig en ambitieus is, werd hier onmiddellijk actie op ondernomen en werd de opdracht aan mij verstrekt om “de kernwaarden op een leuke en speelse manier tussen de oren van de mensen te krijgen”

Wat zijn kernwaarden nu eigenlijk?

En zo begon het bij mij tussen de oren te malen, want wat zijn kernwaarden nu eigenlijk en wat kun je ermee?

Kernwaarden zijn waarden die omschrijven op welke wijze je met elkaar en je klanten omgaat. Kernwaarden vertegenwoordigen het DNA van een organisatie en zijn bepalend voor de bedrijfscultuur. Kernwaarden werken verbindend. Wanneer je een groep mensen bij elkaar zet met dezelfde kernwaarden, creëert dit een saamhorigheidsgevoel. 

Wanneer mensen zich prettig voelen bij de kernwaarden van de organisatie en de bedrijfscultuur, “passen” zij bij je organisatie, voelen zij zich betrokken en is hun inzet voor de organisatie een vanzelfsprekendheid. 

Redenerend vanuit de gedachte dat kernwaarden van een organisatie vertaald kunnen worden naar kwaliteiten van mensen en dat kwaliteiten vertaald kunnen worden in gedrag, ontstond het idee om de kernwaarden te vertalen naar opdrachten. Omdat de vraag was gesteld de kernwaarden op een leuke en speelse manier tussen de oren van de medewerkers te krijgen, hebben we deze opdrachten omgezet in een spelvorm. En zo is het bedrijfscultuurspel ontstaan. 

De achterliggende gedachte was dat door het bedrijfscultuurspel op een luchtige manier te spelen, zouden mensen in staat zijn hun eigen kwaliteiten in te zetten om opdrachten op te lossen, kernwaarden te (h)erkennen, te beleven en uit te proberen. Door teams te vormen ontdek je spelenderwijs onderling elkaars kwaliteiten en ga je deze kwaliteiten inzetten om de opdrachten zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Door de actieve spelvorm, zijn de mensen in de gelegenheid om op een luchtige manier hun eigen kwaliteiten in te zetten, kernwaarden te (h)erkennen, te beleven en uit te proberen. Het team dat de opdrachten het snelst uitvoert, matcht het best met de kernwaarden van de organisatie. 

Het bedrijfscultuurspel in de praktijk

Zo gezegd, zo gedaan, en het werkte! En wat gebeurde er veel, het was continue een opvolging van inzichten, ontdekkingen en bewustwording van eigen en elkaars kwaliteiten. Zo kwamen we erachter dat sommige mensen heel inventief zijn in het bedenken van oplossingen bij het uitvoeren van de opdrachten. 

Inmiddels werkt deze medewerker op de ICT afdeling en lost hier bijna alle problemen op.

Wat ook een waardevol inzicht gaf, was dat een medewerker de ambitieuze opdrachten teruggaf omdat hij naar eigen zeggen niet zoveel lef had om deze opdrachten uit te voeren. Hiermee gaf hij eigenlijk aan dat hij zich niet zo verbonden voelde met de kernwaarde ‘ambitieus’. Wat ik persoonlijk weer vond getuigen van veel lef omdat hij zich hier zo kwetsbaar in opstelde en dit openlijk aangaf. Om dit te doen, moet je je als medewerker wel echt veilig voelen in je werkomgeving. Al met al een ontzettend mooi, waardevol en positief moment om bij stil te staan en veel inzicht geeft in de relatie tussen deze medewerker en zijn werkgever. 

Door teams te vormen en tegen elkaar te laten spelen, ontstaat er een competitie-element en spelen de spelers fanatiek. Ook hier zie je verschillen in winnaarsmentaliteit, teamplayers, natuurlijke leiders en volgers. Ook roepen de deelnemers telkens de kernwaarden wanneer je met een pion op het pictogram van de kernwaarde komt. Door het roepen van de kernwaarden blijven deze in het hoofd hangen. Door de fun en het competitie-element in het spel komen persoonlijke kenmerken omhoog die je in een werksituatie minder snel zult tegenkomen. En sta je soms verbaasd over je collega of medewerker. Want waar kwam die kwaliteit nu ineens vandaan? Dat wist je niet dat dat er ook nog inzat. 

Na afloop van het spel, wanneer de winnaar bekend is gemaakt en de gemoederen weer bedaard zijn, wordt het spel nog eens dunnetjes in gedachten over gedaan en besproken. Waardoor de kernwaarden weer de revue passeren en de onontdekte kwaliteiten van de mensen onder de loep worden genomen. Opmerkingen zoals: “Ik wist niet dat jij zo fanatiek kon zijn” of “dat was een geweldige oplossing van je!” passeren de revue; men bekijkt elkaar met een andere blik; er zijn nieuwe kanten van elkaar ontdekt die weer een ander licht geven op de samenwerking met elkaar. Missie geslaagd!

Door het bedrijfscultuurspel te spelen, zorg je ervoor dat medewerkers zich bewust blijven van de kernwaarden van de organisatie en van hun eigen en elkaars kwaliteiten. Zo zorg je voor betrokken medewerkers.